Dofinansowanie z funduszy europejskich

Predictail Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą: „Predictail – wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu przewidywania awarii dla urządzeń przemysłowych”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  2014-2020, działanie 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest wdrożenie na rynek autorskiego, w pełni innowacyjnego systemu predykcji awarii dedykowanego dla urządzeń przemysłowych i maszyn

Cele szczegółowe projektu to:

  • zatrudnienie w pierwszym, 15-miesięcznym okresie liczącego od 5 do 9 osób eksperckiego zespołu pracującego nad rozwojem innowacyjnego produktu
  • wdrożenie na rynek 1 innowacyjnego produktu (innowacji produktowej) poprzez proces testowania rynkowego i rozwoju produktu zgodnie z zapotrzebowaniem klientów
  • 12-miesięczny marketing produktu umożliwiający zagwarantowanie sprzedaży w skali gwarantującej opłacalność ekonomiczną przedsięwzięcia

Dofinansowanie projektu z UE: 800 000.00 zł

Beneficjent:

Predictail Sp. z o.o.

ul. Dobrzańskiego 3

20-262 Lublin